Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521


תנועת ה"חרות" בונה על הדור הצעיר. התנועה מעודדת הקמת גרעיני פעילות של צעירים בכל רחבי הארץ וגם בחו"ל. מול צעירי מר"צ, נוער העבודה ואפילו צעירי הליכוד, תגבש המפלגה ותטפח מנהיגות צעירה ולוחמת מזן אחר. תנועת ה"חרות" שמה לה למטרה להעמיד דור חדש ורענן של פעילים ומתנדבים, שמה שייחד אותם הוא איכותם ורצונם לתרום לחברה הישראלית.

המפלגה תעודד פעילות של תאי סטודנטים אשר מזדהים עם מטרותיה ותסייע להם בפעילות בקמפוסים. היא תאפשר לצעירים המעוניינים להרתם לפעילויות מסוגים שונים כר נרחב לפעילות, תוך התוויית תוכניות פעולה בתחומי ההתעניינות השונים שלהם.

כנס של צעירי
כנס של צעירי "חרות" שנתיים לאחר מהפך 1977 במרכז: משה קצב, דוד לוי, יורם ארידור, מיכאל קליינר, מיכה רייסר ז"ל, יוסי קנטי ואברהם שכטרמן (מימין לשמאל).

לאחר גיבוש מאסה קריטית של צעירים עד גיל 35 תפרוס המפלגה את חסותה על סדר היום שיציגו לה ועל פעילויות שונות שייזמו.

כבר היום תומכת מפלגת "חרות" בתנועה מגשימה של צעירים. תנועה זו הנקראת "מגשימי חרות" פועלת בשיתוף ההסתדרות הציונית והקק"ל לקידום מטרות שגם מפלגת "חרות" חרתה על דגלה.

יש לציין כי תנועת "מגשימי חרות" אינה פועלת במסגרת המפלגה, אך עם זאת תזכה לגיבוייה בשל המטרות שהציבה לעצמה שהן: חינוך להתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, חינוך ופעילות לחיזוק אהבת העם, הארץ ומורשת ישראל בקרב הנוער, חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות, הגברת החינוך היהודי בחו"ל ועידוד העלייה, חיזוק החינוך בשכונות וערי הפיתוח, חינוך לעידוד הילודה היהודית, חינוך לשמירת אופייה היהודי וזהותה היהודית של המדינה, בניית מנהיגות צעירה שתשים בראש מאווייה את שלמותם ואחדותם של העם והארץ, בניית גרעיני עלייה בחו"ל, בניית גרעיני קליטת עלייה בארץ, בניית מנהיגות צעירה בארץ ובחו"ל שתפעל במשותף לקידום.

הפגנה של צעירי
הפגנה של צעירי "חרות" בירושלים נגד נסיגות הביניים בסיני.

ערכים חינוכיים של ציונות ויהדות, הקמת דור המשך של צעירים יהודים מכל העולם שיפעלו נגד האנטישמיות ולמען הנצחת השואה, הקמת אליטה מנהיגותית צעירה שתפעל ליצירת גשר בין חילונים ודתיים, תוך סובלנות והידברות, קידומה של התרבות היהודית כפי שהיא באה לידי ביטוי בקרב העדות השונות, קידום פעילויות תרבות בעלות אופי לאומי, יהודי וציוני, חינוך לערכים של סולדיריות וערבות הדדית בין יהודים באשר הם.

צעירים שמעוניינים לפעול במסגרת "מגשימי חרות" המתמקדת בפעילות חינוכית-ציונית מוזמנים לפנות למזכ"ל התנועה: כרמה כהן פיינשטיין – פלאפון: 510196-050

עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון