Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521


מצע "חרות – התנועה הלאומית"

חרות - התנועה הלאומית ממשיכה לשאת בגאון את חזון ארץ ישראל השלימה שהובטחה לאבותינו: אברהם, יצחק ויעקב מפי אבינו שבשמים. נצח ישראל לא ישקר.

ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל הנצחית. התנועה תפעל לקידום ההתיישבות היהודית בכל חלקי ירושלים ולחיזוק הזיקה היהודית להר הבית.

ישראל היא מדינתו של העם היהודי ובה באה לידי ביטוי זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית בארץ אבותיו. לצורך שמירה על צביונה וזהותה היהודיים של המדינה יש לפעול להגדלת הרוב היהודי בארץ ישראל.

הבעיה הדמוגרפית

הקמת משרד ממשלתי לענייני דמוגרפיה

התנועה רואה בבעייה הדמוגרפית בארץ ישראל בעייה מספר אחת של העם היהודי ודורשת להעלות נושא זה לראש סדר העדיפויות. התנועה תפעל להקמת משרד ממשלתי שנושא זה יהיה בתחומי אחריותו.

התנועה תפעל להגברת המודעות לבעייה הדמוגרפית שנובעת מבעיית הנאמנות הכפולה של מרבית ערביי ישראל. התנועה רואה סכנה לרוב היהודי ולאופי היהודי של המדינה לאור העובדה שחלק ניכר מערביי ישראל בעלי אזרחות ישראלית ותעודה זהות כחולה מגדירים את עצמם פלשתינים לכל דבר ומזדהים עם המאבק הפלשתיני.

עידוד ההגירה למדינות ערב

התנועה תקדם חוק לעידוד ההגירה למדינות ערב. ע"פ חקיקה זו יינתן סל הגירה כספי לכל אזרח שיהגר למדינה ערבית ויהיה מוכן לותר על אזרחותו ו/או זכות התושב שלו בעבור סיוע כספי.

נאמנות תנאי לאזרחות

כלל בסיסי הוא שנאמנות למדינה היא תנאי לאזרחות. תנועת החרות תקדם חקיקה שעניינה התניית הזכות לבחור ולהבחר לכנסת בחתימה על הצהרת נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית. אזרחים ישראלים שיסרבו לחתום על הצהרת הנאמנות, תשלל זכותם לבחור ולהבחר לכנסת.

איחוד משפחות ערביות במדינות ערב

התנועה תפעל למניעת מימוש זכות השיבה בפועל באמצעות איחוד משפחות – ותעודד משפחות לא יהודיות להתאחד במדינות המוצא מחוץ לישראל.

עידוד העלייה

יש להפנות את משאבי העלייה לעידוד עליית יהודים בלבד ולעידוד העלייה ממדינות המערב ולהתמקד בהצלת העם היהודי בגולה מפני התבוללות.

סל קליטה יוצע גם לעולים ממדינות הרווחה על חשבון עידוד העלייה של משפחות לא יהודיות ממדינות חבר העמים. יש לפעול לחיזוק הקשר עם הישראלים היורדים ולאפשר להם לממש את זכותם לבחור לכנסת ממקום שבתם.

עידוד הילודה

מקור גידול שני של האוכלוסיה היהודית הוא הגידול הטבעי. המדינה תעודד ילודה באמצעות מתן קצבאות ילדים מוגדלות ליוצאי צבא ושירות לאומי בלבד, ואילו הסוכנות היהודית תממן בכספי העם היהודי את קצבאות הילדים של תלמידי הישיבות ושל יהודים שאינם משרתים בצבא מטעמי דת.

הגבלת ההגירה לישראל

יש לנקוט צעדים פעילים לצמצום הגירת מיעוטים לא יהודים לתוך המדינה באמצעות צמצום זכות הכניסה לישראל של עובדים זרים וגירוש עובדים זרים השוהים בישראל באורח בלתי חוקי.

יש להגביל את זכות העלייה לישראל ולמנוע ממשפחות לא יהודיות דור שלישי להנות מזכות אוטומטית לאזרחות ולסל קליטה באמצעות תיקון סעיף הנכד בחוק השבות.

יש לשנות את חוק השבות ולהגדיר מיהו יהודי ע"פ ההלכה.

המישור המדיני-ביטחוני

ההתנתקות

ההתנתקות היא שבר בעם היהודי שנובע מחולשת הרוח של הנהגת המדינה ומעיוורון מדיני. התנועה מתנגדת נחרצות לפירוק ישובים וגירוש יהודים מחלק כלשהו בארץ ישראל.

כחלק מאמונה בלתי מתפשרת בחזון ארץ ישראל השלימה, אנו מאמינים שגוש קטיף וצפון השומרון עוד ישובו לידינו וישגשגו תחת ריבונות יהודית מלאה.

יהודה ושומרון

התנועה דוגלת במדיניות של "אף שעל", שבאה לידי ביטוי בהתנגדות עיקשת למסירת שטחים מארץ ישראל ולהקמת מדינה פלשתינית בחלק כלשהו מארץ ישראל.

התנועה שואפת לחיזוק ולביצור הרוב היהודי בכל שטחי ארץ-ישראל ולהכשרת הקרקע להחלת החוק הישראלי על כל השטחים שבידינו.

הקשר עם מדינות ערב

התנועה תשאף לבסס שלום כולל עם שכנינו הערבים על בסיס העקרון של שלום תמורת שלום.

מצרים

מירוץ החימוש המיצרי מהווה איום הולך וגובר על ישראל. התנועה תפעל לחשיפת הסכנה הטמונה לישראל בגין השלום המדומה עם מצרים, המאפשר לה לצבור נשק רב בכסף אמריקאי.

התנועה רואה חשיבות רבה בהגברת ההערכות הצבאית נגד מצרים ובפעולות הסברה בארה"ב שימנעו המשך חימושם של המצרים בנשק אמריקאי מתוחכם.

ירדן

ירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל הכלול בגבולות ההבטחה. כל עוד תקיים ירדן את הסכם השלום עימה, תכבד ישראל את ההסכם. במקרה שירדן תשתתף במלחמה נגד ישראל, ישאר בידי ישראל כל חבל ארץ שישוחרר מירדן.

זכות השיבה

היווצרותם של מחנות הפליטים הפלשתינים היא תוצאה ישירה של המלחמה שהכריזו מדינות ערב על ישראל במטרה להחריבה. מן הצדק הוא שמדינות ערב שהביאו להקמת מחנות הפליטים, תהיינה אחראיות לקליטתם ולשיקומם של הפלשתינים המתגוררים בהן.

ארה"ב

מערכת היחסים בין ישראל וארה"ב צריכה להשמר על בסיס של הערכה הדדית תוך חיזוק העצמאות של ישראל במישור המדיני והכלכלי.

יש לחזק את שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ארה"ב במאבק בטרור העולמי ובסכנות שטומן בחובו האיסלאם הפונדמנטליסטי לעולם החופשי.

יש לפעול ליצירת דעת קהל אוהדת בארה"ב לרעיון שתפקידה של ארה"ב אינו לשמש "מתווך הוגן" בסכסוך היהודי-ערבי, אלא גורם שפועל בגלוי לטובת אותו צד בסכסוך שהוא דמוקרטי ובעל ערכים של מדינה מערבית מתוקנת.

אחדות העם

התנועה רואה באחדות העם צורך קיומי. התנועה תפעל למען קירוב לבבות בין מגזרי האוכלוסיה השונים ותצא חוצץ נגד תופעות של שנאת חינם ושנאת אחים.

דת ומדינה

הדת היהודית ומסורת ישראל הן אבן היסוד לקיומו של העם היהודי במשך כמעט 2000 שנות גלות. ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי וביתו הלאומי מכוח תורתו ומורשתו, שהינן מקור הזכות על הארץ.

התנועה תפעל להשרשת ערכיה הנצחיים של תורת ישראל בחיי האומה.

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית ובסדר הזה. יש לעגן בחקיקת יסוד את אופיה היהודי של המדינה.

התנועה תפעל למען גיור כהלכה ורישום הלאום בתעודות הזהות.

התנועה תפעל למען הבטחת הגישה של יהודים להר הבית ולכל המקומות הקדושים להם בארץ ישראל. התנועה תפעל לעגן בחקיקה את מועדי הכניסה והיציאה של שבתות ומועדי ישראל ע"פ ההלכה היהודית.

התנועה מתנגדת לפגיעה באופי היהודי ובצביונה היהודי של המדינה ומזהירה מפני מצב שבו מאבק לא מבוקר במימסד הדתי ובחקיקה בעלת אופי דתי, ישְחקו את אופייה היהודי של המדינה וישׂחקו לידי אלה שדוגלים במדינת כל אזרחיה.

התנועה תחתור לגיוסם של בני הישיבות לצבא בהסכמה, תוך הבטחת מסגרות צבאיות שיאפשרו "גיוס כהלכה". תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, יהיו מוגדרים ככאלה רק אם יעמדו בסייגי ההגדרה ההלכתית של בני תורה, ויהיו פטורים מגיוס לצבא.

מערכת המשפט

"צדק, צדק תרדוף" (דברים, י"ז, י"ח) התנועה תחתור לשינוי השיטה למינוי שופטים כדי להבטיח שהשיטה של "חבר מביא חבר" לא תתקיים במערכת המשפט, ובתי המשפט יקלטו לשורותיהם שופטים עם השקפות עולם שונות שייצגו את מגוון הזרמים והדעות בישראל.

התנועה תפעל למען ייצוב עקרון הפרדת הרשויות ע"י מאבק באקטיוויביזם השיפוטי ותחימת גבולות לעבודת מערכת המשפט, בית המחוקקים והרשות המבצעת.

התנועה תקדם חקיקה ברוח המשפט העברי ותפעל להחדרת עקרונות המשפט העברי לתחומי המשפט השונים.

כלכלה וחברה

תנועת ה"חרות" מאמינה כי קיומם של משק חופשי, תחרות חופשית וצמצום המערכות הבירוקרטיות הממשלתיות הן היסוד והבסיס לשגשוגה של הכלכלה הישראלית.

התנועה מתנגדת נחרצות לחקיקה פרטית פופוליסטית שמעמיסה על המגזר העסקי נטל כבד של מיסים העלול להביא לקריסתו.

התנועה מתנגדת ליקור עלות העבודה באמצעות חקיקה שתוביל בהכרח להגדלת מספר המובטלים.

בצד הרצון לכונן משק חופשי, לא זונחת תנועת החרות את תורתה החברתית המבוססת על חמשת המ"מים של זאב ז'בוטינסקי: מזון, מרפא, מורה, מעון ומלבוש.

כדי לסייע לשכבות החלשות ולהביא להגדלת העוגה הכלכלית מחד גיסא ולחלוקת הכנסות שוויונית יותר במערכת הכלכלית של ישראל מאידך גיסא, תעודד תנועת ה"חרות" הטלת חובת דיווח כללי על כל אזרח במדינת ישראל וחקיקה למען יצירת שוויון הזדמנויות אמיתי בחינוך.

על מנת לעודד נשים לצאת לעבודה, תפעל התנועה להפיכת הוצאות הטיפול בילדים או חלק מהן להוצאה מוכרת ע"י רשויות המס.

התנועה תפעל להקמת פעוטונים ומעונות יום במחיר סימלי בעיירות הפיתוח ובשכונות העוני.

זכויות המיעוטים

בד בבד עם הפעולות שנועדו לעודד את הגירתם של אזרחים עויינים למדינה, יש לשנות את יחסה של המדינה כלפי המיעוטים הנאמנים לה ונושאים עם העם היהודי שכם אל שכם בנטל הבטחון.

התנועה תקדם את העקרון של העדפה מתקנת בהקצאת משאבים ותקציבים כלפי ישובי הדרוזים והצ'רקסים וישובים אחרים בהם רוב האוכלוסיה משרת בצבא.

התנועה תפעל לכיבוד זכותם של בני המיעוטים הנאמנים למדינה ללמוד וללמד את עיקרי מורשתם ותרבותם.

התיישבות

זכותו של העם היהודי על כל חלק מחלקיה של ארץ ישראל. התנועה תפעל להרחבת ההתיישבות היהודית ולחיזוקה בכל חלקי ארץ ישראל.

התנועה תעסוק בהכשרת דעת הקהל בארץ ובעולם להרחבת ההתיישבות היהודית בכל חלקי ארץ ישראל ולהסברת זכותו של העם היהודי לשבת בטח בארצו.

תקשורת

התנועה דוגלת בפלורליזם תרבותי ואידיאולוגי ובזכותן של קבוצות מיעוט לבוא לידי ביטוי באמצעי התקשורת הממלכתיים והאחרים.

התנועה תפעל למתן ביטוי הולם באמצעי התקשורת השונים לדעות ולזרמים שונים בחברה הישראלית תוך איזון נאות, כבוד הדדי ושמירה על חופש הביטוי.

התנועה תפעל ליצירת תחרות בעולם התקשורת ולמניעת ריכוזיות יתר של העיתונות באמצעות בעלויות צולבות באמצעי התקשורת השונים.

חינוך

החינוך הוא כלי מרכזי לשמירת חוסנו ולכידותו של העם, עיצוב כלכלת העתיד וצמצום פערים חברתיים.

התנועה תפעל לחיזוק הערכים היהודים במערכות החינוך, להעמקת לימודי מורשת ישראל ותולדות עם ישראל והעלאת רמת ההשכלה לכל מגזרי האוכלוסיה.

התנועה תפעל להעתקת תוכניות הלימוד של מערכת החינוך הממלכתית-דתית למערכת החינוך הממלכתית.

התנועה תעודד לימודי תפילה בבתי הספר היסודיים והקניית חוויה דתית יהודית לכל ילד יהודי. התנועה תפעל למען פיתוח מורשת הזכרון וההנצחה של ששת המיליונים שנספו בשואה בכל בתי הספר.

התנועה תפעל למען חיזוק אהבת העם, הארץ ומורשת ישראל בקרב בני הנוער.

אינטגרציה אמיתית בבתי הספר ויצירת תנאים שווים לכל ילד הם תנאי הכרחי ליצירת עם מגובש וחברה בריאה ושוויונית יותר.

התנועה תפעל למען הקצאת משאבים כספיים לכל ילד ע"פ צרכיו, למען לימוד השפה העברית בכל מגזרי האוכלוסיה מכיתה א', ולמען קביעת תפוקות מינימום לכל בית ספר כדי לצמצם את מספר הנושרים ולהגדיל באופן ניכר את מספר הזכאים לתעודות בגרות.

התנועה תפעל למען אקדמיזציה נרחבת במערכת החינוך ולמען קליטת מורים שיכולים לשמש דוגמא אישית ומופת לתלמידיהם בהגינות, יושר אישי, שאיפה למצויינות וצניעות.

איכות הסביבה

מחסור תמידי במים הוא אחת מהבעיות האסטרטגיות של מדינת ישראל. התנועה רואה חשיבות רבה בהבטחת השליטה על מקורות המים בשטח מדינת ישראל ומניעת הטיית מקורות המים הזורמים אלינו ממדינות שכנות.

התנועה תפעל למען הערכות נכונה לשמירת מי הגשמים ולהקמת מתקני התפלת מים.

פתרונות תחבורתיים יצירתיים בתוך הערים וביניהן הם הכלי המרכזי להתמודדות עם בעיות זיהום האוויר ובעיות איכות סביבה אחרות והם גם מכשיר להגדלת תפוקת המשק וקידום הכלכלה.

התנועה תפעל ליישום בנייה לגובה בערים צפופות אוכלוסין על מנת לפנות שטחים לריאות ירוקות ולאפשר פתרונות תחבורה מתקדמים.

הקמת מערכות תחבורה מסילתיות תסייע למנוע כניסת רכבים פרטיים לאזורים מוגדרים בערים הגדולות, לצמצום הצפיפות בכבישים, הקטנת נפח התנועה בערים, מניעת פקקי תנועה, צמצום מספר תאונות הדרכים והקטנת זיהום האוויר.

התנועה תפעל להסדרת הפעלתן של אנטנות סלולריות, תוך מתן העדפה ברורה לאינטרסים של בריאות הציבור על פני אינטרסים כלכליים של החברות הסלולאריות. בין השאר, תפעל התנועה לשינוי התקן ולהורדת סף הקרינה המותרת אל מתחת ל – 2 יחידות קרינה, קביעת מרחק מינימלי של 300 מ' בין אתרי שידור חזקים לריכוזי אוכלוסיה, הקמת מנגנון פיקוח בלתי תלוי על קרינת האנטנות, ענישה מחמירה כלפי כל חריגה מהתקן, ודרישה בלתי מתפשרת מהחברות הסלולאריות לפיזור ריכוזי אנטנות קיימים.

התנועה תפעל לשימור מרקם החיים של החי והצומח בארץ ישראל, באמצעות ייעור חבלי ארץ שוממים, טיפול נאות במי הנהרות, הנחלים והים, והקפדה על מפעלי תעשייה בכל הכרוך בטיהור מי שפכים ופסולת תעשייתית.


עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון