Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
המבחן של המדינה קובע: 4.5% מהאוכלוסיה היו רוצים לראות את מיכאל קליינר שוב בכנסת ו- 6.2% מקרב בעלי הדעה
2004-03-29
המבחן של המדינה שנערך בידי מכון גיאוקרטוגרפיה ופורסם ב"ידיעות אחרונות" לפני ימים אחדים קובע כי 4.5% מהאוכלוסייה היו רוצים לראות את יו"ר חרות, מיכאל קליינר, שוב בכנסת. מקרב אלו שהביעו דעה גדול שיעור ה"מתגעגעים" לקליינר עוד יותר ועומד על 6.2%. רק על מנת לשבר את האוזן, הרי שמפלגת חרות זכתה בבחירות האחרונות ב- 1.1% בלבד מהקולות הכשרים. הנתון שהתקבל במבחן של המדינה משקף התחזקות אלקטורלית של פי 5.6. יש לציין כי 6.2% הוא שיעור גבוה משיעור המצביעים עבור האיחוד הלאומי בבחירות האחרונות העומד על כ- 5.5% מהמצביעים. בהתחשב בעובדה ששיעור בעלי הדעה גבוה משיעור ההשתתפות בבחירות לכנסת הרי הוא משקף מספר בוחרים פוטנציאליים גדול עוד יותר. רק 27.2% ציינו כי אינם יודעים איזה ח"כ לשעבר היו רוצים לראות שוב בכנסת. בעוד ששיעור המיואשים שלא הגיעו לקלפי בבחירות האחרונות עומד על כ- 31.5%. איש ה"ימין" השני שהוזכר בסקר, יגאל ביבי, השתרך הרבה אחרי קליינר עם 1.9% תמיכה מכלל האוכלוסייה ו- 2.6% מקרב בעלי הדעה. כל שאר השמות שהועלו במבחן היו של אנשי מרכז המפה הפוליטית ושמאלה הנהנים, באופן טבעי, גם מתמיכה בקרב האוכלוסיה הערבית, בעוד קליינר, יש להניח, מקבל את אחוזי התמיכה שלו מהאוכלוסיה היהודית בלבד.שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון