Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
תנועת החרות מציגה: קמפיין נגטיבי שיחשוף את האמת על משנתו האידיאולוגית של אביגדור ליברמן
2002-11-09
מטה ההסברה של תנועת ה"חרות" בראשותו של ח"כ מיכאל קליינר דן בסוף השבוע באפשרות לצאת בקמפיין הסברה נגטיבי שיחשוף את כל האמת על משנתו האידיאולוגית של אביגדור ליברמן.

ע"פ סקרים שעשתה "חרות" הציבור הימני אינו מכיר את דעותיו של ליברמן בנושא המדיני ותומך בו על סמך ההנחה שהוא הגורם הימני הקיצוני ביותר במערכת הפוליטית. גורמים ב"חרות" העלו את הרעיון להפיץ ברבים פרסומים מאתר האינטרנט של ליברמן שבהם הוצגה משנתו המדינית המכירה בקיומה של מדינה פלשתינית דה-פאקטו, והסכמתו של ליברמן לפשרה טריטוריאלית ביש"ע למען אחדות העם.

בקמפיין בחירות כזה תזכיר "חרות" לציבור את העובדה שליברמן לא התפטר מתפקידו לאחר הסכמי חברון וסייע לנתניהו בשיווק הסכמי וואי למתיישבי יש"ע. כמו כן, יוצגו הזיגזגים של סיעת "האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו" שישבה בממשלה אחת עם מפלגת העבודה על בסיס קווי יסוד שממשיכים את אוסלו, ומחילים את 242 על הפלשתינים ונמנעה מהצטרפות לממשלה לאומית צרה בלי "העבודה" משיקולים פוליטיים לא ענייניים. ב"חרות" מתכוונים להזכיר לציבור שחברי "האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו" פגעו בזכר גנדי כאשר נדבקו לכיסאות וחזרו לממשלה מיד לאחר הרצחו.

ב"חרות" מקווים לערער את מעמדו של ליברמן כאיש ימין קיצוני ומאמינים שחשיפת האמת אודות דעותיו המדיניות, תשכנע בוחרים פוטנציאלים של הימין הקיצוני לחזור ל"חרות" כגורם האידיאולוגי היחידי שעדיין לא ויתר על חזון ארץ ישראל השלמה.שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון