Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
ע"פ סקר המכון לדמוקרטיה : רוב הציבור היהודי מאמץ את תפיסות "חרות" ביחס לערביי ישראל
2003-12-31
ע"פ סקר שפרסם המכון לדמוקרטיה ופורסם היום ע"י כתב "הארץ" באתר האינטרנט של וואלה, רוב הציבור היהודי מאמץ את תפיסות "חרות" ביחס לערביי ישראל. יותר משלושה רבעים (77%) מהיהודים סבורים ש"חייב להיות רוב יהודי" בקבלת החלטות גורליות; יותר משני שלישים (69%) מהם מתנגדים לצירוף מפלגות ערביות לממשלה; רוב היהודים (57%) תומכים בכך שהממשלה תעודד הגירת ערבים מהמדינה; ו-86% מהיהודים חושבים שאסור לאפשר לערבי להיות ראש הממשלה.
כזכור, עוד בימי שלטונו של נתניהו הגיש יו"ר חרות, מיכאל קליינר, הצעת חוק ולפיה יש לקיים משאל עם ברוב מיוחס לפני חתימה על הסדר מדיני הכרוך במסירת שטחים. כמו כן, הגיש קליינר בזמנו הצעת חוק ולפיה רק יהודי יהיה כשיר להתמודד על ראשות הממשלה. הצעת חוק זו נפסלה כגזענית ולא זכתה אפילו להיות מונחת על שולחן הכנסת. הצעת חוק נוספת של קליינר שניסו לפסול בטענת גזענות, היתה ההצעה לעידוד ההגירה למדינות ערב. הצעה זו הונחה לבסוף על שולחן הכנסת. תוצאות הסקר של המכון לדמוקרטיה מלמדות שעמדות "חרות" שהוקעו בעבר כגזעניות, חיות ורווחות בקרב הציבור הרחב, והפכו לקונצנזוס בציבור היהודי.שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון