Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
יו"ר חרות, מיכאל קליינר, בנאום לכבוד חג הגאולה לפני חסידי חב"ד: "אם לא נשאף לגדולות, נלך ונתכווץ בארץ-ישראל"
2003-12-13
בארוע שהתקיים הערב, מוצא"ש, בבית הכנסת של חב"ד ברמת אביב לרגל חג הגאולה, אמר יו"ר חרות, מיכאל קליינר כי אם עם ישראל לא ישאף לגדולות,נלך ונתכווץ בארץ ישראל. קליינר התבסס בדבריו על דברים שכתב המשורר אורי צבי גרינברג ולפיהם עם ישראל צריך לקחת חלק פעיל בגאולתו ולשאוף להגיע לגבולות ההבטחה. "נהר הירדן איננו גבולה של ארץ ישראל - אמר קליינר- כי אם הנהר פרת, אבל העדר שאיפה להשלמת הגאולה מביא אותנו למאבקים על חלקים מארץ ישראל המערבית". קליינר אמר לאנשי חב"ד כי ברור לו שדבריו נשמעים מוזרים ואולי אפילו "אפיקורסיים" במצב שבו כל המערכת הפוליטית עוסקת בפשרות טריטוריאליות למיניהן ובמאבקי בלימה לשמירה על הקיים, אבל הזכיר שגם הרֶבֶּה הזקן שלכבודו נחוג חג הגאולה הלך נגד הזרם בתקופת מלחמת צרפת -רוסיה. בעוד שכל רבני ארופה המליצו ליהודים לתמוך בצרפתים משום שהצרפתים הביאו בשורה של קידמה וליבראליזם תמך הרֶבֶּה ברוסים שניצחו במלחמה. דוגמא נוספת הביא קליינר מז'בוטינסקי שקרא ליישוב היהודי לתמוך באנגליה במלחמתה באימפריה העותומאנית בעוד כל ראשי היישוב תמכו בתורכיה מתוך מחשבה שהיא תמשיך לשלוט בארץ ישראל. לדברי קליינר, עלינו מוטלת החובה כעם לפעול למען הגאולה השלימה. הוא מתח ביקורת על הימין שאימץ את ההשקפה ששיטת העוד דונם ועוד עז היא הגורם היחידי שישפיע איזה חבל ארץ יישאר בידינו ואיזה יימסר לאוייבינו. "ההתיישבות היהודית ביש"ע היא מפעל עצום וחשוב ואוי ואבוי על כל נקודה שתפונה, אבל מכאן ועד לתלות ביישובים את זכותנו על הארץ המרחק הוא רב- אמר קליינר - הזכות על הארץ היא זו שמקנה לנו את הרשות להתיישב ולממש אותה בכל חלק מארץ ישראל והפיכת היוצרות היא מסוכנת ונובעת מהעדר שאיפה לגדולות ותפיסה של הסתפקות במועט".שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון