Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
משלחת חרות בועד הפועל הציוני הקפיצה את השמאל
2003-11-11
נציגי חרות בועד הפועל הציוני שהתכנס השבוע לדיונים על מהות הציונות, הצליחו להוציא את השמאל משלוותו. בנאום על מהות הציונות אמרה צירת חרות, שרה טיקטינסקי, כי יש בעם היהודי עייפות מהרעיון הציוני, וחלק ממנו חושב שמהות הציונות המודרנית היא לקחת פסק זמן מבניית המדינה היהודית, כדי להקים מדינה פלשתינית. היא מתחה ביקורת חריפה על מפלגות הימין שחברו לקואליציה עם שרון והסכינו לקידום מפת הדרכים המדברת על הקמת מדינה פלשתינית. "תשאלו אותי היום, אם תמורת שלום אמת עם אוייבינו אני מוכנה לותר על חלקים מארץ ישראל? התשובה היא לא בא' רבתי. בדיוק כמו שאני לא מוכנה להמיר את דתי כדי לחיות בשקט ובשלווה על אדמת פולניה, גרמניה ואפילו ישראל, אני לא מוכנה לוותר בשביל חיי שקט ושלווה על חלקים מארץ ישראל" - אמרה טיקטינסקי לקול קריאות נזעמות מקרב חברי השמאל והוסיפה כי הציונות נוסדה לא כדי להבטיח חיי השקט ובטח לעם היהודי, אלא כדי לאפשר לעם היהודי כלים ואמצעים להלחם על חייו מול השנאה האנטישמית שסביבו. "הציונות קמה בדיוק כשהתפכחנו מהרעיון שקדושת החיים קודמת לכל ואפילו ליהדותנו"- אמרה. בסיום דבריה הדגישה טיקטינסקי את חשיבות המאבק הדמוגרפי להמשך קיומה של מדינת ישראל וקראה לועד הפועל לפעול למען עידוד העלייה, עידוד הילודה היהודית ועידוד ההגירה למדינות ערב.שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון