Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
יו"ר חרות נשא דברים בטקס הנחת אבן הפינה לשכונת הקבע ביישוב חרֵשה
2003-10-15
היום התקיים טקס הנחת אבן הפינה לשכונת הקבע ביישוב חרשה שבחבל בנימין. בטקס השתתפו, בין השאר, הרב דב ליאור, הרב דרוקמן, הרב לוינגר ורבנים נוספים. יו"ר חרות, מיכאל קליינר, אמר בטקס כי זה סמלי שבחג הסוכות בו אנו עוברים ממגורי הקבע למגורי ארעי בסוכה, חוגגת ההתיישבות היהודית בחרשה את בשורת המעבר מהקראוונים לשכונת מגורי הקבע. בדבריו, מתח קליינר ביקורת על ראש הממשלה והתייחסותו השגוייה לזכותנו על הארץ. "ההבדל בין שרון לבינינו הוא ששרון מאמין שההתיישבות היא זו שמקנה לנו זכות על חבלי ארץ, ואילו אנו מאמינים שהזכות על ארץ ישראל אינה תלויה בדבר. הארץ הובטחה לאבותינו ולנו והקמת יישובים בארץ ישראל אינה מקנה לנו את הזכות על חבלי ארץ אלא נובעת מהזכות עליהם ומממשת את הזכות".שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון