Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521

2003-01-19
בעקבות הנסיונות של גורמים באגודת ישראל "להדביק" לחרות את השריפה שפרצה במחסן של אגודת ישראל בירושלים שלידו רוססה כתובת גרפיטי: " נקמת ברוך מרזל", נמסר ממטה הבחירות של חרות כי מדובר בפרובוקציה יזומה ע"י אנשי אגודה בעצמם שנכנסו לפאניקה מנהירת הקולות בציבור החרדי לחרות. "מפלגת חרות דוחה בשאט נפש את הנסיונות לדרדר את מערכת הבחירות לאלימות ולנסיונות בלתי הוגנים לייחס לה פעילות בלתי חוקית היזומה ע"י מפלגות אחרות"- מסרה דוברת המטה, שרה טיקטינסקי.שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון