Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
טרנספר מרצון למצרים - יציאת מצרים לכיוון הנכון
2008-01-24


מאות אלפים מתושבי עזה שנסים על נפשם למצרים לאחר שרמסו בדרכם את המחסומים, הגדרות והחומות, מדאיגים מאד את ממשלת ישראל. החשש הוא שהם ישובו לשטחי עזה כשברשותם חומרי חבלה וכסף לשימון מנגנוני הטרור. אולי אפילו יעברו קורסים מזורזים בלוחמת טרור באיראן או בסוריה. חששה של ישראל קצת מוגזם נוכח העובדה שכל העת היתה זרימה בלתי פוסקת של חומרי חבלה במנהרות, ונוכח העובדה שמצרים אפשרה לאנשי החמאס לבוא ולצאת בשעריה ללא פיקוח ישראלי או אירופאי.

ממשלת ישראל כנראה אינה מבינה, שהסיכון שיהוו אלה שישובו, אינו שקול כנגד הסיכוי שרבים מהם יעדיפו להשאר במצרים או להגר ממנה למקומות אחרים.

צא ולמד, אם רעב, מדומה או לא מדומה ופחד מהבאות, הביאו לבריחתם של רבבות או אפילו מאות אלפים, סביר שלו ישראל היתה נוהגת כמדינה שפויה בתגובה להפצצת עריה, הבריחה היתה בהיקפים גדולים בהרבה. לו ישראל היתה נוהגת כפי שנהגו כוחות נאטו שהפציצו את סרביה, או אפילו, מסתפקת בהפצת עלונים המזהירים שישראל עומדת להפציץ את כל המטרות הצבאיות ברצועה, היתה הרצועה מתרוקנת מיושביה.

הבריחה למצרים היא הזדמנות עבורנו. זה לא הזמן להתחסד ולעטות על עצמנו שלמה של הומניסטים חסרי תבונה, שדואגים לחזרתם של "התושבים האהובים של עזה" לבתיהם.

להפך.

עלינו להיות הומינסטים לכיוון הנכון. יהיה זה נכון, כדאי ורצוי שישראל תציע באופן מיידי סיוע כספי גדול לממשלת מצרים בגין כל משפחה שתקלט בה באופן קבוע ופיצוי כספי הולם לכל משפחה שתעבור ממצרים לכל מקום מחוץ לארץ ישראל. זה הזמן שלנו לפנות למדינות אירופה הנאורות ולדרוש מהן לפרוע את הצ'ק, ולהעמיד תקציבים לטובת טיפול בפליטי הרצועה וקליטתם מחדש במדינות ערב.זו גם הזדמנות פז עבור ערביי הרצועה לעבור למדינה שבה הם רוב, ולא חיים תחת שלטון של רוב יהודי.

פעולה מהירה וחכמה ברוח זו, יכולה להיות הסיכוי הריאלי היחידי למניעת מלחמה מזרח תיכונית גדולה שתסכן את העולם כולו,ולקידום שלום בו ישראל מתקיימת בגבולות ברי הגנה תוך שמירת מהותה היהודית ומשטרה הדמוקרטי.

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
1-->">'>'"<vvv001312v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
1.htaccess.aspx-->">'>'"<vvv001313v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
1</textarea>-->">'>'"<vvv001314v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
1" src=-->">'>'"<vvv001315v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
1 src=-->">'>'"<vvv001316v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
1 -->">'>'"<vvv001317v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
1*/ -->">'>'"<vvv001318v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
1' -->">'>'"<vvv001319v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
javascript:vvv001320v891873

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
vbscript:vvv001321v891873

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
" onMouseOver=vvv001322v891873

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
" style=vvv001323v891873

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
' onMouseOver=vvv001324v891873

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
" -->">'>'"<vvv001326v891873>

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
' style=vvv001325v891873

2015-10-30 20:55:22 - Joey

vega
' -->">'>'"<vvv001327v891873>

2015-10-30 20:51:55 - Joey

vega
asdf6606

2015-10-30 20:51:55 - Joey

vega
asdf6606

2014-09-28 10:45:10 - Joey

vega
/./

2014-09-28 10:45:03 - Joey

vega
\..\..\..\..\..\WEB-INF\web.xml

2014-09-28 10:44:57 - Joey

vega
\..\..\..\..\WEB-INF\web.xml

2014-09-28 10:44:47 - Joey

vega
\..\..\..\WEB-INF\web.xml

2014-09-28 10:44:40 - Joey

vega
\..\WEB-INF\web.xml

2014-09-28 10:44:27 - Joey

vega
/../../../../../WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:44:20 - Joey

vega
/../../../../WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:44:12 - Joey

vega
/../../../WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:44:03 - Joey

vega
/../WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:43:49 - Joey

vega
//......//....//WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:43:24 - Joey

vega
/....//....//WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:43:14 - Joey

vega
....//....//WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:43:05 - Joey

vega
\WEB-INF\web.xml

2014-09-28 10:42:52 - Joey

vega
WEB-INF\web.xml

2014-09-28 10:42:39 - Joey

vega
/WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:42:31 - Joey

vega
WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:42:20 - Joey

vega
..\..\WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:42:07 - Joey

vega
\..\..\WEB-INF\web.xml

2014-09-28 10:41:54 - Joey

vega
..\..\WEB-INF\web.xml

2014-09-28 10:41:40 - Joey

vega
/../../WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:41:26 - Joey

vega
../../WEB-INF/web.xml

2014-09-28 10:41:13 - Joey

vega
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\/windows/win.ini

2014-09-28 10:40:40 - Joey

vega
file:/C:/windows/win.ini

2014-09-28 10:40:28 - Joey

vega
C:\windows\win.ini

2014-09-28 10:40:11 - Joey

vega
C:/windows/win.ini

2014-09-28 10:39:57 - Joey

vega
file:/boot.ini

2014-09-28 10:39:42 - Joey

vega
file:/C:\boot.ini

2014-09-28 10:39:28 - Joey

vega
file:/C:/boot.ini

2014-09-28 10:39:07 - Joey

vega
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini

2014-09-28 10:38:41 - Joey

vega
C:/boot.ini

2014-09-28 10:38:29 - Joey

vega
C:\boot.ini

2014-09-28 10:38:01 - Joey

vega
\\..\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\etc\passwd

2014-09-28 10:37:49 - Joey

vega
\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\etc\passwd

2014-09-28 10:37:35 - Joey

vega
....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\....\\etc\passwd

2014-09-28 10:37:25 - Joey

vega
//../....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd

2014-09-28 10:37:11 - Joey

vega
/....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd

2014-09-28 10:36:58 - Joey

vega
....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd

2014-09-28 10:36:45 - Joey

vega
file:\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\etc\passwd

2014-09-28 10:36:31 - Joey

vega
file:..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\etc\passwd

2014-09-28 10:36:12 - Joey

vega
\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\etc\passwd

2014-09-28 10:35:59 - Joey

vega
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\etc\passwd

2014-09-28 10:35:26 - Joey

vega
file:/etc/passwd

2014-09-28 10:34:30 - Joey

vega
/etc/passwd

2014-09-28 10:31:33 - Joey

vega
//vega.invalid/;?

2014-09-28 10:31:31 - Joey

vega
1bogus Vega-Inject:bogus

2014-09-28 10:31:31 - Joey

vega
vega://invalid/;?

2014-09-28 10:31:31 - Joey

vega
1 0 0 - -

2014-09-28 10:31:31 - Joey

vega
1 - 0 - 0

2014-09-28 10:31:31 - Joey

vega
" -->">'>'"<vvv001534v106672>

2014-09-28 10:31:31 - Joey

vega
1-0-9

2014-09-28 10:31:30 - Joey

vega
1-0-0

2014-09-28 10:31:30 - Joey

vega
1-0

2014-09-28 10:31:29 - Joey

vega
1'uname'

2014-09-28 10:31:29 - Joey

vega
1'false'

2014-09-28 10:31:29 - Joey

vega
1'true'

2014-09-28 10:31:29 - Joey

vega
1"`uname`"

2014-09-28 10:31:29 - Joey

vega
1"`false`"

2014-09-28 10:31:29 - Joey

vega
1"`true`"

2014-09-28 10:31:29 - Joey

vega
1`uname`

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
1`false`

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
1`true`

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
/../../../../../../../../../../../../etc/passwd

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
' -->">'>'"<vvv001535v106672>

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
" style=vvv001531v106672

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
' style=vvv001533v106672

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
' onMouseOver=vvv001532v106672

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
" onMouseOver=vvv001530v106672

2014-09-28 10:31:28 - Joey

vega
vbscript:vvv001529v106672

2014-09-28 10:31:27 - Joey

vega
1" UNION SELECT 8, table_name, 'vega' FROM information_schema.taables WHERE taable_name like'%

2014-09-28 10:31:27 - Joey

vega
javascript:vvv001528v106672

2014-09-28 10:31:27 - Joey

vega
1' -->">'>'"<vvv001527v106672>

2014-09-28 10:31:27 - Joey

vega
1*/ -->">'>'"<vvv001526v106672>

2014-09-28 10:31:27 - Joey

vega
1 -->">'>'"<vvv001525v106672>

2014-09-28 10:31:27 - Joey

vega
1" src=-->">'>'"<vvv001523v106672>

2014-09-28 10:31:27 - Joey

vega
1 src=-->">'>'"<vvv001524v106672>

2014-09-28 10:31:27 - Joey

vega
1</textarea>-->">'>'"<vvv001522v106672>

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
1.htaccess.aspx-->">'>'"<vvv001521v106672>

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
1-->">'>'"<vvv001520v106672>

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
" AND 1=2 --

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
" AND 1=1 --

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
' AND 1=2 --

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
' AND 1=1 --

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
1 AND 1=2 --

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
1" UNION SELECT 8, table_name, 'vega' FROM information_schema.tables WHERE table_name like'%

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
1' UNION SELECT 8, table_name, 'vega' FROM information_schema.tables WHERE table_name like'%

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
1' UNION SELECT 8, table_name, 'vega' FROM information_schema.taables WHERE taable_name like'%

2014-09-28 10:31:26 - Joey

vega
1''

2014-09-28 10:31:25 - Joey

vega
1\'

2014-09-28 10:31:25 - Joey

vega
1'

2014-09-28 10:31:25 - Joey

vega
1" AND 1=2 --

2014-09-28 10:31:25 - Joey

vega
1" AND 1=1 --

2014-09-28 10:31:25 - Joey

vega
1 AND 1=1 --

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
1' AND 1=2 --

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
1' AND 1=1 --

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
1'"'"'"'"

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
1''''""""

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
1\\'\\"

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
1'"

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
1\'\"

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
vega>'>"></vega><vega>

2014-09-28 10:31:24 - Joey

vega
vega>'>"><vega></vega>

2014-09-28 10:27:10 - Joey

vega
asdf5140

2014-09-28 10:23:48 - Joey

vega
1שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון