Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
מניעת בחירה לכנסת מהמבקרים במדינת אויב - תיקון אפליה
2007-11-01


כל מי שמכיר את חוקי המדינה לא יכול שלא להשתאות כיצד נקלטת הקקפוניה של החכי"ם הערביים נגד החוק המונע בחירה לכנסת ממי שביקר במדינת אוייב.

בחקיקה זו לא רק שאין אפליה על רקע לאומי או אחר, היא אפילו מתקנת עיוות.

נסיעה למדינת אוייב ללא אישור היא עבירה פלילית שעונשה הוא יותר מ-3 חדשי מאסר ויש עימה קלון. לכן אזרח רגיל שיעבור עבירה כזו לא יוכל להבחר לכנסת בגין העבירה הפלילית בה יורשע וזאת בנוסף ל"בונוס" של ישיבה בכלא. אי תיקון החוק יוצר אפליה לא מוצדקת בין חבר כנסת לאזרח רגיל.

שואל בהתממות חבר הכנסת בראכה מדוע לא יחוקק חוק השולל בחירה לכנסת מעברינים אחרים כמו גנבים או מועלים. התשובה היא שאין צורך. חבר כנסת המואשם בגניבה או מעילה או אונס ממילא חסינותו תוסר והרשעתו בדין תמנע ממנו את הבחירה לכנסת.

משה פייגלין היה מכהן בכנסת ה-16 לולא מחקה אותו ועדת הבחירות המרכזית ערב הבחירות מרשימת הליכוד, על רקע חלקו בהפגנות נגד הסכמי אוסלו

זאת בכל הנוגע לטיעונים כוזבים המנסים להפוך לבן לשחור.

במישור המהותי, אזרח ישראלי המרגיש בטוח במדינת אוייב שבה יושבים כל ראשי אירגוני הטרור השוקדים יום ולילה על פיגועי תופת נגדנו, אני לא חש בטוח שהוא יישב בכנסת שלנו.שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון