Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
איראן מעל לכל/מיכאל קליינר
2006-11-14
מול האיום האיראני כל דבר אמור להחוויר. כשיש איום קיומי מתעסקים רק בו. כי אם לא מתעסקים רק בו המסר הוא שכנראה האיום אינו נורא כל כך. ואם כך הוא בעיני ישראל גם האחרים יתנהלו מול האיום האיראני כאיום שאינו נורא כל כך. אבל האיום הוא נורא, אמיתי ומוחשי עד כדי כך שאפילו דחיקתו מהתודעה לא תועיל לדחוק אותו מהמציאות.

מסע הדה- לגיטימציה לעצם קיומה של ישראל שמנהל נגדנו נשיא איראן יחד עם עשרות אלפי הצנטריפוגות שבקנה האיראני מצטרפים לידי איום על קיומה של המדינה היהודית ברמה שווה לאיום הנאצי על הפרט היהודי בשנות השלושים של המאה הקודמת. אז שגינו בגדול. התעלמנו מהכתובת על הקיר. יהודים באמריקה, בארץ ישראל ובמידה מסוימת אפילו באירופה הביטו בכתובת על הקיר והמשיכו בשיגרתם כאילו היא איננה. גם כיום העיסוק בגורלם של קצב וחלוץ יוצאי איראן מוכר עיתונים יותר מהאמירות של בן ארצם אחמדיניג'אד. צריך לצאת מליקוי המאורות הזה לשנס מותניים לגייס את כל הכוחות למאמץ משולב בדיפלומטיה ובסדנאות הייצור של התעשיות הבטחוניות ל מ י נ י ה ן למניעת השואה- פרק ב. אם תמות נפשי, כל העולם חייב לדעת שיהיה זה עם הרבה פלישתים וגם רבים ממגלגלי העיניים ישלמו מחיר כבד,שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון