Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
לראשונה במצרים: אזרחות מצרית תינתן לפלסטינים
2006-10-29
מצרים רושמת מהפכה של ממש בהתייחסות לפלסטינים. מועצת המדינה המצרית סיימה באחרונה את ניסוח החוק החדש המעניק זכות לאזרחות מצרית לבניהן של אזרחיות מצריות, שנישאו לפלסטינים. החוק החדש הועבר למשרד הפנים המצרי לביצוע. נודע כי החוק נוסח לאחר החלטה שקיבל בית הדין העליון למנהל במצרים בתביעה ייצוגית אותה הגישו בנים לאזרחיות מצריות ואבות פלסטינים אשר רשויות ההגירה במצרים סירבו להעניק להם אזרחות. www.arabinsider.com במשך חמישים השנים האחרונות פעלו שלטונות מצרים על פי החלטת מועצת הליגה הערבית לפיה יימנעו מדינות ערב מלהעניק אזרחות של המדינה לפלסטינים וזאת על מנת לשמור על האזרחות הפלסטינית עד לפתרון הבעיה מול ישראל. עתירתם של הבנים לאזרחיות מצריות ולאבות פלסטינים לבית הדין למנהל התבססה על שינוי בחוק האזרחות במצרים המתיר לבנים לאזרחיות מצריות ולאב ממוצא זר לקבל אזרחות מצרית. השבועון המצרי הפופולארי "רוז אליוספ" מדווח כי מדובר במאתיים אלף איש לערך אשר יזכו בעקבות החוק החדש לאזרחות מצרית למרות היותם בנים לאב ממוצא פלסטיני. (רוטר-סקופים)שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון