Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
נייר הלקמוס לחוסר הרצינות ולחוסר האחריות של ליברמן
2006-10-29
כשנשאל ליברמן מדוע לא ביקש תיקים למפלגתו השיב: כרגע אין תיקים. כשיהיו- נדרוש. האמנם? היתכן שליברמן שכח את דבר קיומו של תיק הרווחה. היתכן? מפלגה שעמוד התווך שלה הם עולי ברה"מ לשעבר היתה צריכה להתנפל על תיק הרווחה כמי שמוצא שלל רב. למה זה לא קרה? לא במקרה. ליברמן בורח מתיק הרווחה מסיבה שונה לחלוטין. ליברמן יודע שהלקוח המרכזי של תקציבי הרווחה הם לא העולים ואנשי עיירות הפיתוח אלא החרדים ויחד עימם המיעוטים כולל רבים מאד שאינם נאמנים למדינת ישראל וערכיה היהודיים והדמוקרטיים. כשר רווחה ידרש בצדק ליישם את עקרונתיו לדרוש נאמנות מכל אזרחי המדינה ללא יוצא מהכלל בלי הנחות ובלי אנחות. וזה בדיוק מה שמפחיד את ליברמן. הוא לא רוצה ליישם את מצעו האמיץ בנושא זה. הוא רוצה להתמרכז. לשם כך הוא מצטרף לממשלה. זו הסיבה שהוא מוותר על קבלת התיק שבו יכול היה לסייע כה רבות לעולי ברה"מ.שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון