Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
סקר חדש מראה שרוב היהודים בארצות הברית נגד הפצצת איראן.
2006-10-27
זהו עוד כישלון מחריד של ממשלת ישראל. אחמדי ניג'אד מדבר על השמדת ישראל ומפתח נשק גרעיני, ורוב יהודי אמריקה מתנגדיפ לפעולה צבאית נגדו...? מצד אחד צריך אולי לעלות לקברו של פרנקלין רוזבלט ולקחת בחזרה את כל החרפות והגידופים על אי הפצצת מחנות ההשמדה בזמן מלחמת העולם השניה.אם היהודים נגד הפצצת האיאטולות מה לנו להלין על הגוי הזה. אבל מבחינה פרקטית - אם אפילו היהודים בארה"ב לא הפנימו את הסכנה האיראנית - צריך להחזיר הביתה את השגדיד וכל צוותו ואת כל יתר השליחים ולהחליף אותם באנשים שיודעים למה נשלחו ועבור מה אנו משלמים להם משכורתשם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון