Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
יו"ר חרות, מיכאל קליינר: "מצעי המפלגות הגדולות- צ'ק ללא כיסוי"
2006-03-14
בתגובה להחלטת הליכוד להסיר את הפרק המדיני ממצע המפלגה, אומר יו"ר חרות, מיכאל קליינר כי מצע הליכוד כמצען של יתר המפלגות הגדולות- הוא כמו המברק הריק של הירשלה מאוסטרופולי, לאחר שהסיר ממנו משפט ועוד משפט.
"בלאו הכי מצע המפלגות הגדולות הוא צ'ק ללא כיסוי. הציבור מתפתה שוב ושוב לבחור במפלגות חסרות אידיאולוגיה שכל עניינן להיות בממשלה ולחלק כיבודים וג'ובים..ואח"כ מקטר על שחיתות. הגיע הזמן שהציבור יגלה בגרות ויצביע למען מפלגות אידיאולוגיות כחרות- שמצעה הוא דגלה."שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון