Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
בטכס רב משתתפים בניו-יורק העניקה עמותת עטרת כהנים ליו"ר חרות, מיכאל קליינר, את אות "מגן ירושלים"
2004-05-19
זאת על רקע מאבקו למען גאולת קרקעות ובתים במזרח ירושלים ותרומתה העצומה של חרות במסגרת תקציב המדינה למטרה זו.

בנאום חגיגי נרגש לרגל קבלת האות, הזכיר קליינר, כי אביה הרוחני של תנועת החרות, זאב ז'בוטינסקי, היה הראשון לשאת בתואר "מגן ירושלים" כבר בשנת 1920 כאשר ייסד את תנועת ההגנה בירושלים והקים דור חדש של יהודים היודעים להגן על עצמם מפני הפורעים הערבים.

בנאומו, הדגיש קליינר את העובדה, שחרות היא מפלגה אידיאולוגית שאינה צריכה לפרנס מוסדות מפלגתיים, רשתות חינוך, ישיבות, ותנועות נוער כפי שעושות כל המפלגות במדינת ישראל על מנת לחזק את עצמן פוליטית, ולכן יכלה להתרכז במאבקה במסגרת תקציב המדינה לטובת נושאים אידיאולוגיים שתנועת החרות דוגלת בהם כמו בניין ישובים ביש"ע ובירושלים.

קליינר ציין לשבח את פעולותיו ותרומתו העצומה של מתיתיהו הכהן דן, מראשי עטרת כהנים, להשגת התקציב. "אין נביא בעירו ולכן אני מבקש כאן להזכיר את תרומתו העצומה של מתיתיהו הכהן דן, מתי דן, שרתם אותי בקסמו ובאופיו המיוחד למאבק למען בניית ירושלים, ועזר לי לקיים הלכה למעשה את הפסוק: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכריכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי".

במהלך נאומו גילה קליינר לנוכחים כי בשלהי הכנסת ה- 15 שקד על הצעת חוק שנועדה לחזק משמעותית את האחיזה היהודית בירושלים. לדבריו, יש לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית באמצעות חקיקה שתחזיר את הבעלות על הר הבית לידים יהודיות. "דוד המלך היה גואל האדמות הראשון בירושלים. הר הבית ובית המקדש נבנו על גורן ארוונה שדוד המלך רכש בכסף מלא. בכנסת היוצאת שקדתי על הכנת הצעת חוק שמחזירה את הריבונות היהודית להר הבית דרך הבעלות על הקרקע. בדיוק כמו שמערת המכפלה שייכת לעם היהודי בגלל שאברהם אבינו רכש אותה בכסף מלא מעפרון החיתי, כך גם הר הבית שייך לעם היהודי בגלל שדוד המלך, רכש את אדמת גורן ארוונה בכסף מלא וסיפח אותו לאוצר בית המלוכה היהודי".שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון