Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521
יו"ר חרות, מיכאל קליינר: "הייתי הראשון שקרא לחיסול ערפאת עוד כשהתייחסו אליו כלאמא תרזה, אבל אוי ואבוי אם במחיר חיסולו, יעקור שרון התיישבות יהודית בארץ ישראל".
2004-04-25
יו"ר חרות, מיכאל קליינר: "הייתי הראשון שקרא לחיסול ערפאת עוד בזמן שהתייחסו אליו כלאמא תרזה, אבל אוי ואבוי אם במחיר חיסולו, יעקור שרון התיישבות יהודית בארץ ישראל". לדברי קליינר, חמור לדעת מגורם רשמי כראה"מ שמלכתחילה ניתנה חסינות לרב מרצחים כערפאת, וכואב עוד יותר לגלות שראה"מ מוכן להמיר את דמו המצחין של ערפאת בחלקי מולדת. "אני מקווה שאנשי הליכוד לא ילכדו ברשת שטווים להם מנהלי הקמפיין של ראש הממשלה שהופכים את יאסין, רנתיסי וערפאת לקרדומות פוליטיים לקידום תוכנית ההתאבדות, הלא היא תוכנית ההתנתקות".שם:

נושא:

דואר אלקטרוני:

תוכן:

check here, please (spamprotection)עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון