Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521


נאום קליינר בהפגנה בכיכר ציון בירושלים לאחר רצח גנדי הי"ד ב- 22.10.01

ההפגנה הזו מתקיימת עם גנדי. עם האיש והחזון. יותר משגנדי אהב את ארץ ישראל אוהבת ארץ ישראל את גנדי. יותר משינעמו לגנדי רגבי אדמת ארץ ישראל, ינעם גנדי לרגבי אדמתה. והאדמה הזו של ארץ ישראל, שהיא גוף חי ונושם, האדמה הזו של ארץ ישראל שהיא אדמת אל קנא ונוקם – דורשת בשמו את מחיר הדם.

דמיך, אחינו גנדי, זועקים אלינו מן האדמה. זועקים אל ממשלת ישראל, זועקים אל ראש הממשלה, זועקים עד כיסא הכבוד של אלוהינו. דמיך, גנדי, זועקים לרעידת אדמה בסולם הערכים. זועקים לרעידת אדמה בדעות ובתפיסות. זועקים לרעידת אדמה בלבבות. זועקים ליום פרעון וחשבון. זועקים למלחמת נקם ושילם.

לא עוד רפיסות האמונה בזכותנו על ארץ ישראל כולה. לא עוד חולשת הדעת של מנהיגינו החוששים להלחם על הטלית שכולה שלנו. לא עוד גילגול עיניים לשמים נוכח רצח יהודים. לא עוד הטחת האשמות בערפאת. הוא כן בן לאדן. הוא לא בן לאדן. הוא כן טאליבן. הוא לא טאליבן. ערפאת נוהג ע"פ טבעו. הוא רוצח ועל פי טבעו הוא נוהג. דמיך הזועקים, אחינו גנדי, ודמם הזועק של מאות יהודים שנרצחו לשווא, בראשה של ממשלה שמשאירה את ערפאת בחיים. ערפאת הוא לא בן לאדן. הוא בן מוות. בן לאדן הוא טרוריסט במוצהר. הוא אינו מנסה ליפות זאת ולאחז עיניים. ערפאת גרוע ממנו. הוא אוחז בידו האחת פרס נובל לשלום, מחייך לבלייר ותוקע את סכין הטרור בגב.

גנדי אחי, אמנם היתה בינינו יריבות אישית, ובגללה נאלצנו לשבור את המסגרת הפוליטית המשותפת, אבל אתה יודע, שהיית הגורם הפוליטי היחידי שסמכתי עליו אידיאולוגית, אחי לדעות ולרעיונות, אח לנשק במאבק על ארץ ישראל. עכשיו אני מרגיש שנותרתי כמעט בודד. קול קורא במדבר האופוזיציוני. קול שידאג שהקול שלך למען המולדת לא יושתק. קול שקורא לחבריך לסיעה לכבד את רצונך ולפרוש מהממשלה. קול שמכיר אותך מספיק בשביל לדעת שאתה היית דורש מאריק תשלום במזומן. תשלום במזומן: לפטר את פרס. להכנס לשטחי הרשות הפלשתינית. להכנס על מנת להשאר ולא על מנת לצאת. קודם תחסל את הרשות הפלשתינית ואח"כ אחזור לממשלה – היית אומר לו, אני זוכר כמה עקשן היית בניהול מו"מ. אני מקווה שחבריך לסיעה לא יאכזבו ולא יתפתו לחזור ולשאת באחריות למדיניות המופקרת של שמעון פרס ועמרי שרון רק כדי לחזור ולזכות בשררה. הקול שלך ימשיך וינשא רם וצלול נגד התפיסה האומללה שאיפוק זה כוח. נגד הקמת מדינה לטרור הפלשתיני בלב הארץ שכה אהבת. קול שלא יירתע להפוך עולמות למען ארץ ישראל השלמה. קול שלא ירתע להפיל ממשלות. קול שייאבק למען שחרור כל השטחים שנמסרו לערפאת והחזקתם לתמיד. קול שייאבק למען עידוד ההגירה למדינות ערב. קול שייאבק למען חיזוק הזהות היהודית של המדינה. קול שייאבק למען השרשת ערכיה הנצחיים של תורת ישראל בחיי האומה.

אחינו גנדי, פתח לנו שער, בעת נעילת שער, כי פנה יום.

כל הרשימה

עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון