Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521


ח"כ מיכאל קליינר הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק למתן הקלות במס הכנסה לתושבי הערים לוד ורמלה

כצעד ראשון לבלימת ההגירה השלילית של יהודים ולחיזוק הרוב היהודי בערים לוד ורמלה, הניח יו"ר חרות, ח"כ מיכאל קליינר, על שולחן הכנסת הצעת חוק למתן הקלות במס הכנסה לתושבי שתי הערים. ע"פ הצעת החוק יזכו תושבי הערים לוד ורמלה לזיכוי של 25% בשנה ממס ההכנסה אם ההכנסה הופקה בגבולות המוניציפליים של לוד ורמלה ולזיכוי בשיעור של 10% אם ההכנסה הופקה מחוץ לגבולות לוד ורמלה. הזיכוי לא יחול על הכנסה מנכס.

בדברי ההסבר להצעת החוק כותב ח"כ קליינר כי בערים לוד ורמלה יש בעייה חריפה של פשיעה, סחר בסמים ובנייה בלתי חוקית שמאיימת על שלטון החוק, פוגעת בבטחון האישי, ומביאה להגירה מהעיר של האוכלוסיות מהשכבות הסוציו-אקונומיות הגבוהות שיכולות להרשות לעצמן לעזוב לערים אחרות. "ההגירה השלילית הזו יוצרת כדור שלג של הידרדרות במצב הערים, ירידה בהכנסה מארנונה, דרישה גוברת לשירותי רווחה והגדלת הגרעונות של העיריות. מוצע לקבוע בחקיקה הטבות מס לתושבי הערים לוד ורמלה, הטבות הניתנות היום למספר ערים וישובים, כצעד ראשון לשיפור מצבן".

אלי סער, חבר מועצת העיר לוד מטעם חרות, שפנה לח"כ קליינר בבקשה לפעול במישור החקיקתי כדי לסייע לעיר לוד, ברך על יוזמת החקיקה ואמר כי זהו צעד ראשון לבלימת ההגירה השלילית של יהודים מהעיר. לדברי אלי סער, אין שום הצדקה לכך שישובים עשירים כדוגמת עומר, להבים ומיתר שנמצאים בנגב יזכו להטבות ממס ואילו לוד ורמלה שסובלות ממצוקה של ממש ותושביהן היהודים עוזבים אותן בגין איכות החיים הירודה, לא יזכו לשום תמריץ על מנת למשוך אוכלוסייה חזקה ולשפר את מצבן.

כל הרשימה

עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון