Russian English French צור קשר פורום הרשמה המסגר 55 תל אביב,
טלפון: 03-5621521


ח"כ מיכאל קליינר הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לביטול הסכמי אוסלו, חברון ו-וואי

יו"ר חרות, ח"כ מיכאל קליינר, הניח על שולחן הכנסת בשנית את הצעת חוק שלו לביטול הסכמי אוסלו, חברון ו-וואי, זאת לאחר שההצעה נפלה בהצבעה בכנסת בגין התנגדות הליכוד. ע"פ הצעת החוק הסכמי אוסלו, חברון ו-וואי בטלים בשל הפרתם ע"י הצד השני. הצעת החוק פוטרת את ישראל מכל מחוייבויותיה להסכמים המדיניים ומאפשרת לה חופש פעולה להחזרת המצב בשטחי יש"ע לקדמותו, כפי שהיה בטרם כוננו ההסכמים.

בדברי ההסבר כותב קליינר כי כל מדינה נורמאלית אינה ממשיכה להיות מחוייבת באופן חד-צדדי להסכמים המופרים באופן מכוון ושיטתי ע"י הצד השני. לדבריו, הצעת החוק באה לקבוע נורמות של מוסר והיגיון במערכת היחסים של ישראל עם גורמים זרים שאיתם חתמה על הסכמים ובכלל זה נורמות של כבוד למילה הכתובה ולהתחייבויות בינלאומיות שיקרינו כלפי חוץ ופנים את החשיבות שיש בכיבוד הסכמים.

כל הרשימה

עמוד הבית
עלינו
חדשות
מצע
בחירות
סניפים
דעות
הסטוריה
אישים
ארכיון